Logo

Opdateret 26-06-2012

Guidelines for optagelse af nye medlemmer i After Rock.

Alle medlemmer i After Rock kan indstille til bestyrelsen om optagelse af et nye medlemmer. Det nedsatte udvalg koordinerer aktiviteterne og bestyrelsen træffer beslutning om optagelse.
Det medlem (i det følgende kaldet mentoren), der introducerer et evt. nye medlemmer til klubben er ansvarlig for at den/de pågældende ( i det følgende kaldet gæstespillere ) bliver orienteret om klubben og føler sig velkomne.
Det indtryk prøvemedlemmerne får i løbet af deltagelse i specielt den første match, men også de følgende, kan have stor betydning for, hvordan de pågældende befinder sig i klubben samt deres stillingtagen til indmeldelse.
Allerede ved den første match, bør følgende ske:

- Mentoren ankommer til spillestedet i god tid for at kunne modtage gæstespillerne.
- Nuværende medlemmer af After Rock præsenteres efterhånden, som de ankommer.
- Såfremt ikke alle After Rock medlemmer er til stede ved matchen, præsenteres disse ved en følgende match.
- Dagens Machleder og Overmatchlederen orienteres om, at der til den pågældende match kommer gæstespillere og sørger for at disse så vidt muligt sættes på hold med mentoren og såfremt gæstespillerne har handicap højere end 36 afklares dette med matchlederen.
- Under det selskabelige er det også mentorens opgave at sørge for, at gæstespillerne befinder sig godt og er involveret.
- Mentoren orienterer - sammen med et bestyrelsesmedlem - gæstespillerne om følgende:

o After Rock`s hjemmeside
o After Rock’s vedtægter
o Bestyrelsens opgaver.
o Klubbens årlige arrangementer og de fastlagte datoer.
o Månedligt kontingent.
o Hvordan kontingentet anvendes – weekendtur, bespisning etc.
o Matchansvarlige.
o Bødekassen – regler udleveres.
o Deltagelse i max. 3 matcher ( excl. weekend og julematch ) inden beslutning om medlemskab af After Rock besluttes

Mentoren følger gæstespillerne indtil de er indmeldt i klubben eller har meddelt, at de ikke er interesseret.

En uges tid efter deltagelse i 1. match kontakter mentoren gæstespillerne pr. tlf. for at høre om deres oplevelser ved deltagelsen, og om de har lyst til at deltage ved næste eller en af de følgende matcher. Mentoren giver besked til de pågældende Matchledere og orienterer Overmatchlederen. Såfremt der er ønske om medlemskab kontaktes formanden, som sikre bestyrelsens godkendelse og sender velkomstmail til gæstespilleren med kopi til udvalget.