Logo

Referat fra den ordinære generalforsamling den 29. november 2008 på Mølleåen.

Følgende medlemmer var til stede,
Leif, Grete, Iza, Helge, Finn F., Sigrid, Henning, Birgit L, Hans Henrik, Flemming; Karl Erik, Ina, Birgit R., Mogens, Ole K, Ole D, Kirsten, Tove


1. Valg af dirigent
Helge viste atter vovemod og påtog sig det tunge erhverv som dirigent og kunne som første gerning konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning,
Formanden henviste til den udsendte beretning og gennemgik kort nogle få af de mange højdepunkter fra sæsonen 2008. Det har været en god sæson med stor deltagelse til matcherne og vi stiftede bekendskab med 2 nye baner – Harekjær og Ishøj - hvoraf den første var klart den foretrukne.
Weekend turen gik atter til Elisefarm, som endnu engang bekræftede, at det er et pragtfuldt sted, hvis vi lige ser bort fra alt det sand som findes på banen. Igen var vi heldige med vejret og der blev spillet megen god golf. Højdepunkter i det sociale samvær var vores inddragelse i en sød svensk dames 80 års fødselsdag samt Joe`s heltemodige gerning for at skaffe medlemmer adgang til værelserne efter de var blevet låst ude. Endvidere skal nævnes festudvalgets optræden med ” rumsterstang ” og sang frit efter ” vi er alle i samme båd ”. En helt igennem god weekend.
Sidste match på Møn bød på en rigtig førerbold, hvor alle spillere havde mulighed for at blive klubmestre.
Økonomien i klubben er fortsat i fin form, hvor specielt weekend turen blev væsentligt billigere end planlagt.
Hjemmesiden blev med Hans Henriks store hjælp færdig i 2008 og den indeholder mange gode oplysninger.
Desværre har vi i 2008 mistet et skattet medlem og da der ikke har været tilgang er det totale medlemstal 21. Der er dog efter sigende et nyt medlem i sigte.
Formanden takkede alle matchledere, bestyrelsesmedlemmer og andre som har hjulpet til med afvikling af vore aktiviteter og det gode fællesskab.

3. Regnskabaflæggelse.
Iza fremlagde regnskab for 2008 og kommenterede det forbavsende gode resultat, som kan tilskrives en mindre afregning for weekend turen end forventet. Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer Budget for 2009 ( version med yderligere 1 match ) blev godkendt under punkt 4., idet en beslutning under dette punkt ville afgøre hvilket budget, som skulle godkendes.

4 Indkomne forslag.
Følgende forslag blev vedtaget
· Potentielle nye medlemmer skal anbefales af et medlem af Golfklubben After Rock
· Antallet af matcher hæves med 1, så der i alt bliver 8 tællende matcher ( 6 normale + 2 weekend og julematch )
· For at blive klubmester med højeste gennemsnit ændres skal man have deltaget i mindst 5 tællende matcher.
· Resultatopgørelserne vil fremover kun kunne ses på hjemmesiden.
· Kontingentet hæves fra 1/11-08 til DKK 120,00 pr. måned for aktive og DKK 60,00 for passive.
· Afbud til generalforsamlings besluttede matcher ændres til DKK 50,-
· For sent fremmøde fjernes fra bødekassen.
· Maximal bøde for en enkelt match er DKK 50,-
· En enkelt spiller kan ikke opnå mere end 1 præmie i den samme match
· Spillere som p.g.a gæsteaftaler/venskabsklubsaftaler betaler forskellen imellem den reducerede green fee og den rigtige green fee til bødekassen. Spillere på hjemmebane omfattes ikke af dette. Ligeledes omfatter spilleres rabat ved anvendelse af personlige credit cards ikke af denne ordning

Spilledatoer for 2009
Match 1. 25. april 2009 Sigrid / Finn
Match 2. 16. maj 2009 Flemming
Match 3. 20. juni 2009 Karl Erik
Match 4. weekend arrangement 31/7+/01/02 august 2009 Sigrid / Finn / Helge
Match 5. 05. september 2009 Ole D.
Match 6. 26. september 2009 Else / Joe
Match 7. 07. november 2009 Tove / Birgit R.
Match 8. julearrangement 05. december 2009 Grete og Leif

Under dette afsnit i punkt 4 var der en del drøftelse af datoen for weekend arrangementet – første weekend i august. Der var fremsendt forslag om en flytning til anden weekend i august. Afstemning blev foretaget med følgende resultat:
For første weekend stemte 7 medlemmer
For anden weekend stemte 4 medlemmer
Undlod at stemme 7 medlemmer
Den første weekend i august 2009 var herefter valgt, hvilket gav anledning til en del kommentarer om, at der netop var kommet forslag om en flytning fordi flere medlemmer ikke kunne deltage i den foreslåede weekend og det i øvrigt også var gældende for andre datoer. Formanden lovede at bestyrelsen vil tage disse indvendinger med i overvejelserne for de kommende år.

5. Valg til bestyrelsen.
Uden modkandidater blev
Formand og Sponsor- og Præmiemester genvalgt.

6. Valg af revisorer.
Ina og Mogens modtog genvalg.

7. Eventuelt.
Kassereren gjorde opmærksom på at den vedtagne kontingentbetaling ville kræve, at der med indbetalingen pr. 1/1-09 skal indbetales et engangsbeløb på DKK 20,00 for aktive og DKK 10,00 for passive dækkende kontingentforhøjelsen for november/december 2008 og fra januar 2009 betales de nye satser.
Der blev givet positive kommentarer til vores hjemmeside og information om en ny facilitet, hvor det er muligt direkte fra hjemmesiden at kopierer mailadresser direkte over i mailsystemet.
Herefter kunne dirigenten takke for god ro og orden og afslutte generalforsamlingen.
Efterfølgende en 9 hullers Texas Scramble, hvor vi var direkte uheldige med vejret, idet det regnede fra start til slut og da temperaturen var lav, var det nogle kolde og forkomne spillere som kom i mål. Et enkelt hold kom rundt i par, hvilket må siges at være flot forholdene taget i betragtning. Grete & Leif havde sørget for flotte gaver til vinderholdet.
Leif havde husket at reservere i restauranten og alle var hurtig klar – næsten reglementeret påklædt – til at indtage en ganske fornuftig julefrokost med efterfølgende kaffe og det her med kirsebærsovs.
Ved den efterfølgende kamp om gaverne viste det sig at der ikke forefandtes et raflebæger på matriklen, men Grete fandt lynsnart en metode til bytning af gaver, så alt gik retfærdigt til. Det havde også den fordel, at de som havde glemt julegaven kunne nå at komme i proshoppen.
Traditionen tro fandt formanden anledning til at hædre klubbens mestre i sæsonen 2008 og uddele pokal


Klubmester 2008 Mogens Rosenquist
Højeste gennemsnit 2008 Mogens Rosenquist (med flotte 35,4 point )


Igen i år var der konkurrence om flotteste jule hat og flotteste juleslips. Dommerne var som sædvanlig ubestikkelige og fandt at Sigrid`s hat var den mest iderige, mens Karl Erik havde gjort sig stor umage med flot håndbroderi designet et flot juleslips.
Nyhavnstrofæet kan overvintre hos Mogens, som efter beretningen var ualmindelig heldig på hul 4.

Således opfattet på selve dagen.

Sekretær Jensen