Logo

Referat fra den ordinære generalforsamling den 01. december 2007 på Mølleåen.

Følgende medlemmer var til stede: Else, Joe, Leif, Grete, Iza, Helge, Finn F., Sigrid, Henning, Birgit L, Hans Henrik, Flemming; Karl Erik, Ina, Finn J, Birgit R., Mogens, Ole K, Ole D lidt senere end andre, men havde været ude at flytte for familien.

1. Valg af dirigent.
Da Bent desværre ikke kunne deltage havde bestyrelsen store kvaler og søvnløse nætter med at finde en afløser som dirigent, men Helge stillede heltemodigt op og blev valgt uden modkandidat. Under dette punkt blev det afklaret, at Karl Erik tidligere meget bestemt havde ladet meddele, at han ikke kunne deltage i generalforsamlingen, da han ville befinde sig i et fly over USA på afholdelsestidspunktet og han derfor ikke deltog, på trods af sin fysiske tilstedeværelse. Det generede ham dog ikke i aktivt at prøve at stille diverse uforståelige spørgsmål.

2. Formandens beretning,
Formanden henviste til den udsendte beretning og gennemgik kort nogle få af de mange højdepunkter fra sæsonen 2007. Desværre havde vi i sæsonen – af forskellige årsager - lidt færre antal deltagere til matcherne end tidligere år, men vi håber på fuld deltagelse i 2008.
Matcherne var flot arrangeret på mange forskellige baner af diverse sværhedsgrader. Vi måtte noterer at Overordnet Matchleder & dennes Assistent flere gang måtte yde førstehjælp, når den programsatte Matchleder måtte melde fra. Endvidere var der nye medlemmer som debuterede som vellykket Matchledere.
Weekend turen var arrangeret af ”sex-m/k udvalget ”, som havde fundet et dejligt sted i Sverige ved navn Elisefarm, der fremstillede sig at være helt perfekt, og det blev et meget vellykket arrangement. Det viste sig, at vi fik Herregårdens Hovedlænge som klubhus, hvor vi kunne være for os selv til diverse sysler udover golfspillet. Bl.a fik begrebet ” samtalekøkken ” en ny dimension.
Højdepunktet – udover matcherne – var den af Leif arrangerede præmieuddeling lørdag aften, hvor ” JuHu- pigerne ” genopstod flottere og bedre end nogensinde. En helt igennem god weekend.
Økonomien i klubben er i fin form og vi har positivt fået forøget vores ” egenkapital ” som det vil fremgår af regnskabet.
Der har ikke været afgang af medlemmer i 2007, men glædeligvis har Ole Kamstrup - som mange kan – og stadig husker fra RW- tiden – valgt at melde sig ind.
Formanden takkede alle matchledere, bestyrelsesmedlemmer og andre som har hjulpet til med afvikling af vore aktiviteter og det gode fællesskab.
Tak til Bent for sponsorat af de meget populære bolde til vores arrangementer. Og endelig en varm tak til Hans Henrik, som har udført et meget stort arbejde med at få vores hjemmeside gjort færdig og det blev nævnt, at vi vil inden for overskuelig fremtid vil få ændret hjemmesiden, så der skal anvendes kode for at kunne logge sig på og derved kan vi bruge hjemmesiden langt bredere end i dag.

3. Regbskabaflæggelse.
Iza fremlagde regnskab for 2007 og budget for 2008. Blev godkendt med positive kommentarer.

4 Indkomne forslag.
Følgende forslag blev vedtaget:
Spilledatoer for 2008
Match 1. 26. april 2008 Iza, Helge, Flemming
Match 2. 31. maj 2008 Ole D.
Match 3. 05. juli 2008 Sigrid & Finn F.
Match 4. weekend arrangement 01/02/03 august 2008 “ Sex m/k-udvalget “
Match 5. 06. september 2008 Ina, Finn J.
Match 6. 04. oktober 2008 Karl Erik
Match 7. julearrangement 29. november 2008 Grete og Leif
Under dette punkt blev det bekræftet, at der var bred enighed om, at weekend turen igen går til Elisefarm i Sverige og forudbestillingen kunne bekræftes.
Der var ikke modtaget yderligere forslag

4. Valg til bestyrelsen.
Uden modkandidater blev Kasserer, Overordnet Matchleder og Bødekassemester Med akklamation genvalgt.

5. Valg af revisorer.
Ina og Mogens modtog genvalg.

6. Eventuelt.
Tilkendegivelse fra forsamlingen om at den ændrede betaling af klubtilskud til matcherne havde været en god beslutning.
Med et par yderligere uvæsentlige kommentarer fra forsamlingen kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen.
Herefter en 9 hullers Texas Scramble, hvor vi ikke var særligt heldige med vejret, men vi kom dog rundt med rimelige holdscores, men der var præmie til vinderholdet ( hvor det skal bemærkes, at de i sagens natur selv havde ført scorekort ) med en flaske vin til hver ” vinder ”
Det stod lidt hen i tågerne hvordan det var lykkedes for Leif at få flyttet julefrokosten fra Mølleåens Restaurant til arealet ved Proshoppen, der samtidig havde noget julearrangement, så der var stor overvågenhed på hvad vi spiste og drak. Men en udmærket julefrokost med lidt mumlen om det måske var en god ide om der allerede på dagen blev bestilt tid til julearrangementet i 2008 !!!!
Der blev kæmpet bravt i terningspillet om de medbragte julegaver, hvor der igen i år var overraskede ansigter og ikke alle var tilsyneladende enige om, at der skulle være en gave til alle.
Traditionen tro fandt formanden anledning til at hædre klubbens mestre i sæsonen 2007 og uddele pokal og velnæsten lige så traditionelt var Hans Henrik fortjent storaftager med følgende fordeling ;

Klubmester 2007 Hans Henrik
Højeste gennemsnit 2007 Hans Henrik


Igen i år var der konkurrence om flotteste jule hat og flotteste juleslips. Dommerne var som sædvanlig ubestikkelige og måtte meddele at Birgt NL havde gjort sig stor umage og fik tildelt hattepræmien, mes Helge med en flot tørklædekreation igen i år løb med slipspræmien.

Således opfattet på selve dagen og julefreden kunne sænke sig over vores lille golfklub,
Sekretær Jensen