Logo

Referat fra den ordinære generalforsamling den 03. december 2005.

Følgende medlemmer var til stede: Else, Joe, Leif, Grete, Iza, Helge, Finn F., Sigrid, Kirsten, Bent, Henning, Birgit L, Hans Henrik, Flemming; Karl Erik, Ina, Finn J, Birgit R., Mogens, Ole, Tove.

1. Endnu engang til - forsamlingens store forundring - var det lykkedes bestyrelsen at få Bent til at stille op som dirigent og ikke uventet blev Bent valgt. Efter konstatering af diverse forskelligheder vedr. korrekte årstal på indkaldelsen kunne dirigenten med myndig røst konstatere, at vi afholdt generalforsamlingen den 3/12- 2005.

2. Formanden henviste til den udsendte beretning og gennemgik kort nogle få af de mange højdepunkter fra sæsonen
Weekendarrangementet var flot arrangeret ved Flensborg Fjord, hvor vi spillede på nogle dejlige baner. Indkvarteringen foregik under gode forhold på Lejrskolen i Bække. Maden kom fra den lokale kro og rødvinen var medbragt i beskedne mængder
Det sociale samvær var som sædvanligt helt i top og der blev digtet nye vers til klubbens sang. Stor ros til arrangørerne.
Alle matcher i året blev igen afviklet flot og velordnede uden nogen problemer ikke mindst på grund af, at vi var tilsmilet af vejrguderne Økonomien i klubben er i året blevet styrket og vi fastholder vores ” egenkapital ”
Formanden takkede alle matchleder, bestyrelsesmedlemmer og andre som har hjulpet til med afvikling af vore aktiviteter og det gode fællesskab samt et glimrende julearrangement. Tak til Bent for sponsorat af bolde og Kirsten som velvilligt lægger klublokale til bestyrelsesmøder.

3. Regnskab og budget blev godkendt uden kommentarer, dog med en bemærkning om, at vi endnu ikke havde modtaget regningen fra opholdet på Lejrskolen, men der var naturligvis hensat til dette i regnskabet. Kontingentet forbliver uændret.

4. Følgende forslag blev vedtaget:
Spilledatoer for 2006
Match 1. 06. maj 2006 Kirsten & Bent
Match 2. 10. juni 2006 Sigrid & Finn
Match 3. 01. juli 2006 Else & Joe
Match 4. week end 12/13 august 2006 Tove &Karl Erik &Helge
Match 5. 07. oktober 2006 Flemming
Match 6. julearrangement 2. december 2005 Grete & Leif

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkt 3 blev vedtaget til

i lige år er Formand og Sponsor- og Præmiemester på valg.
i ulige år er Kasserer, Overordnet Matchleder og Bødekassemester på valg

Endvidere blev bestyrelsens forslag til tilføjelse af vedtægternes punkt 6 vedtaget således:

”Endvidere sørger Sponsor- og præmiemesteren for et diplom til det medlem som har deltaget i mindst 4 matcher og har opretholdt den højeste gennemsnitsscore. Diplomet overrækkes af Overordnede Matchleder ”.
Der var ikke indkommet yderligere forslag.

5. Valg til bestyrelsen.
Uden modkandidater og med generalforsamlingens siddende ovationer blev Iza, Kirsten og Henning genvalgt som Kasserer, Overordnet Matchleder og Bødekassemester.

6. Valg af revisorer.
Ina og Mogens modtog – under generalforsamlingens positive tilkendegivelse - genvalg.

7. Eventuelt.
Udover den normalt højtlydende small talk blev ingen emner - som kan refereres - bragt op
Senere under den fremragende julefrokost, som nåede endnu et nyt højdepunkt i år blev der uddelt præmier for sæsonen og vi havde følgende vindere:
Klubmester 2005 Sigrid
Højeste gennemsnit 2005 Ole

Flotteste jule hat blev et opgør imellem Else og Sigrid, som begge blev erklæret som vindere af den ” næsten uvildige ” dommer Leif. Men inden sejren måtte Else & Joe udfører en flot danse optræden, Finn F. prøve at bestikke dommeren med snaps og Iza havde påført sig en juletræsfod i et forsøg på at vinde.

Grete & Leif fik afprøvet medlemmernes evne til at gætte i ” Gæt og Grimasser ”, hvor specielt flere kvindelige medlemmer fandt anledning til at gætte for begge hold

Således opfattet på selve dagen. og med beklagelse for svigtende kort tids hukommelse, hvis noget skulle mangle.

Sekretær Jensen