Logo

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 9.05.2013 i Vellerup

Deltagere:
Helge (som substitut for Iza)
Sigi
Henning
Finn F

1. Valg af næstformand
Til alles tilfredshed modtog Henning valget som næstformand. Vi har desværre mistet et bestyrelsesmedlem og Joe's arbejde er fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne, frem til valg af Præmie- og Sponsormester på næste generalforsamling. Else har meddelt at hun gerne står for præmierne og dette arbejde er derfor uddelegeret til Else i 2013.

2. After Rock`s økonomiske situation.
Helge redegjorde for situationen, hvor indtægterne/udgifter mod budget ser tilfredsstillende ud.

3. Præmiesituationen.
Vi har kun enkelte præmier, hvorfor der skal indkøbes præmier til de resterende 6 matcher. Else sørger herfor.

4. Matcher 2013.
Weekendturen. Alle aftaler med kroen er på plads og der er positive tilbagemeldinger fra en del medlemmer. Da det er 10 års jubilæum for afterrock, og kassebeholdningen ser fornuftig ud, vil vi markere dette på weekendturen ved at bidrage med nogle drikkevarer.
Øvrige matcher. Første forløb fint, og anden match afholdes om få uger. Resterende matcher følger planerne.

5. Nye medlemmer.
Der er positive forlydender om at Kurt er interesseret i evt. at blive medlem efter deltagelse i Vallensbæk. Vi afventer anbefaling fra Karl-Erik herom.

6. Diverse.
Der var intet til dette punkt.

Referent Finn