Logo

Bestyrelsesmøde afholdt den 23 - 25 maj 2008 , Vellerup

Deltagere : Sigrid Knörzer, Iza Brøsch, Henning S. Larsen, Joe Brooker, Flemming Jensen

1. Klubbens økonomiske situation:
Situationen er meget tilfredsstillende, og vi fastholder vores ” egenkapital ” ( som jo i princippet er de enkelte medlemmers indskud ) Medlemmer der glemmer at betale rykkes konsekvent, når frister ikke overholdes. Enighed om, at vi ikke vil bruge unødig tid på dette.

2. Matcher 2008.
Alt kører som planlagt med den lille tilføjelse, at Karl-Erik overtager Sigi og Finns arrangement i juni og ikke overraskende den modsatte vej til matchen i oktober. Det har dog den positive effekt, at vi således undgår en efterårs ” pivstorm ” i Horns Herred, som jo er Karl Eriks foretrukne legeplads, når han virkelig skal ” generer ” os.

Weekend tur Elisefarm:
• Vi mangler kun tilbagemelding fra Tove, der har fået lidt ekstra tid pga. husbondens ferieplaner. Joe vender tilbage indenfor 14 dage.
• Den foreslåede værelsestildeling blev godkendt og antallet af tilmeldinger har til følge, at alle i år kan bo på Elisefarm enten i ” vores ” klubhus eller i golfklubbens hus.
• Tillæg til enkeltværelser ( 4 stk.på Elisefarm) ialt ca. dkr. 1280.00 betales af klubben (Vi har jo bestilt hele Elisefarm)
• Når meldingen fra Tove er på plads sendes en reminder ud til alle medlemmer vedr. betaling vedr.betalingstidspunkt m.v. (Joe)

3. Præmiesituationen.
Joe udleverede en opdateret oversigt over ”skatkammeret”. Finn havde medbragt ekstra præmier, hvilket nu er inkorporeret i oversigten. Længe siden Præmiesituationen har set så positiv ud, så det kunne overvejes om der ind i mellem kunne falde en ekstrapræmie af. Præmiemesteren vil overveje.

4. Hjemmeside.
Kan vi gøre noget mere aktivt? Vil blive drøftet med Hans-Henrik på lørdag. Det er lidt usikkert, hvad det var som skulle drøftes.

5. Diverse.
• Der blev rejst et punkt for så vidt angår, hvordan vi egentlig optager nye medlemmer. En længere og energifyldt drøftelse fandt følgende sted og for fuldstændighedens skyld blev punktet taget op den efterfølgende aften – dog først efter hovedretten .- . Formanden vil - under alles bevågenhed - undersøge om vores vedtægter er fyldestgørende og hvis dette ikke er tilfældet udarbejde en indstilling til bestyrelsen, som hvis der kan opnås en flertalsbeslutning – vil blive fremsendt som forslag på næste generelforsamling.
• Sigi producerer "bumblebees" til medlemmerne for at anskueliggøre det foreslåede logo.
• Drøftelse af ” frit fald ” til bødekassen. Enighed om at en spiller max. kan komme til at betale for 10 point under skammegrænse på spilledagen.
• Lidt opfølgning fra sidste års referat.
 Polotrøje som dog først kan komme i spil, når logo er endeligt fastlagt. ( Joe )
 Måske et diplom, som kan overækkes til de klubber som lægger krop til vores weekendture.
• Endelig havde kvikke sjæle i bestyrelsen noteret sig, at der ved hver match altid er et af medlemmerne som besidder et sådant held så Finn F`s tese om ” at hvis du falder i Nyhavn vil du komme op på en ny cykel ” fik ny betydning. Derfor enighed om, at Brookers går på jagt efter en statuette af en cykel, som Else så poetisk har døbt ” en vandrecykel ” som efter nærmere regler vil blive overrakt ved hver match.

Årets bestyrelsesmatch var lørdag henlagt til Skjoldnæsholm og rettelig ” gamle bane ”, da bestyrelseshonoraret i After Rock ikke kan bære en runde på den nye Trent Jones bane Men rundt kom vi dog, og der var almindelig enighed om, at ingen kan tale om ” højt græs ” før de har prøvet at tilbringe adskillige timer med at lede efter bolde på denne bane. Alternativt kunne det naturligvis overvejes forsøgsvis at slå lige ud.

Øvrige punkter vurderes ikke som referategnede.

En stor tak til Birgit & Henning for at endnu engang at lægge klubhus til et bestyrelsesmøde.

Således opfattet på dagen af sekretæren med input fra Joe.