Logo

Bestyrelsesmøde afholdt den 20 - 22 april 2007 , Vellerup

Deltagere : Sigrid Knörzer, Iza Brøsch, Henning S. Larsen, Joe Brooker, Flemming Jensen
Velkommen til Sigrid som nyvalgt Overordnet Matchleder i bestyrelsen.

1 Klubbens økonomiske situation.
Iza kunne berette, at julearrangementet havde kostet noget mindre end budgetteret, så vi har lidt flere penge i kassen end forventet. Enighed om vi ” beholder ” pengene i kassen og ser sæsonen an.
Forskel imellem normal green fee og gæste green fee tilfalder klubben i lighed med tidligere år. ( Bestyrelsen fremsætter forslag på næset generalforsamling, så det kan formaliseres.) To medlemmer skylder kontingent for et halvt år, men formanden havde inden mødet fået garanti for, at der bliver indbetalt. Alle har efterhånden opdaget, at kontingentet er steget dkr 10,- pr. måned.

2. Matcher og specielt weekend turen
Der er indkaldt til åbningsmatch i Fredensborg.
Weekend turen til Elisefarm i Sverige blev ud fra oplæg fra arbejdsgruppen gennemgået og specielt de økonomiske specifikationer nøje studeret.
Oplæg godkendt med tilføjelse af, at klubben udover de dkr 8000,- som er afsat i budgettet dækker: - 2 x ca. dkr. 400,- til eneværelser på Eliselund - 1 kasse øl/ vand til fællesarrangement efter middagen. I øvrigt anerkendelse til arbejdsgruppen fra bestyrelsen til et godt og kreativt oplæg, som løfter weekend arrangementet et niveau op.

3. Præmiesituationen
Som drøftet sidste år er der lavvande i præmiekassen, men Bødekassemesteren mener vi kan humpe os igennem sæsonen, såfremt vi fastholder, der kun er præmie til vinder og runner up og måske dukker der noget op igennem sæsonen.
På næste generalforsamling stiller bestyrelsen forslag om oprettelse af bødekasse, som der skal indbetales til hver måned.

5. Diverse
- Vores hjemmeside skal vi have låst, så det kun er medlemmer som kan logge på. Herefter kan vi lægge adresser og.lign. ud på siden. Formanden tager kontakt til administrator.
- Sigi har påtaget sig at udarbejde forslag til logo for After Rock. Når bestyrelsen har opnået konsensus skal vi have det på hjemmesiden og på alt som sendes vedr. klubben.
- Joe vil herefter finde frem til en passende polotrøje med logo.
- Det blev bragt i forslag, at vi designer et ” diplom ” som vi overækker til de baner / klubber som lægger ryg til vores weekend arrangementer. Så kan vi håbe på de vil hænge det op, så alle kan se, at After Rock har været her. Joe vil se på sagen.
- Bestyrelsesmatchen blev afholdt på Holbæk, hvor flere stiftede bekendtskab med banen for første gang. Scores skal ikke refereres.
Øvrige punkter vurderes ikke egnet som emner i et officielt referat.

Således opfattet på dagen af sekretæren repræsenteret ved formanden