Logo

Bestyrelsesmøde afholdt den 28 april 2006 , Marielyst.
Deltagere : Kirsten Madsen, Iza Brøsch, Henning S. Larsen, Joe Brooker, Flemming Jensen

1 Klubbens økonomiske situation.
Iza kunne berette, at der ikke var nogen skyldnere og økonomien er fin. Der afsættes Dkr, 8000,- til week end arrangementet, hvilket svarer til sidste år. Iza vil lade dette meddele til arrangørerne.

2. Matcher og specielt weekend turen
Det foreløbige oplæg fra arrangørgruppen blev gennemgået og indenfor de økonomiske rammer ok. Drøftelse af de sanitære forhold på Bækken Lejrskolen, hvor et enkelt bestyrelses medlem fandt dem for dårlige. Synspunktet blev dog ikke delt af den øvrige bestyrelse. ( I sekretærens notater står noget om maden, men det fremgår ikke om det var for det gode eller dårlige, så det henstår )
Beslutning om, at gæstespillere på egen bane betaler Dkr, 50,-

3. Præmiebeholdning.
Joe havde til lejligheden udarbejdet en komplet liste over præmiebeholdningen. Tilslutning til forslag om, at vi fortsætter med kun at præmiere vinderen og runner up i hver match med evnt. En ”små præmie” for et eller andet specielt genialt kan dog accepteres.

4 Hjemmeside
Formandens udkast til historik blev godkendt og enighed om at Hans Henrik sættes i gang med det materiale vi har nu.

5. Diverse
Opfordring til Henning om at stramme op overfor gammel bødegæld, specielt de som ikke deltager i en match og glemmer at afregne ved efterfølgende match.
Under mødet udviklede der sig en ide om, at vi bør have en klubtrøje. Kirsten og Joe sat på sagen
Øvrige punkter vurderes som ” ikke referat egnede ”
Endnu engang må vi konstatere at et bestyrelsesmøde i Golfklubben After Rock kræver flere døgn. Dog satte Bent trumf på ved at mene det varede i 8 dage i bagvendt rækkefølge, hvis vi skal tro på skriften på bestyrelsesboldene som angav ” After Rock Bestyrelsesmøde Weekend 28 – 20/4 06 ” ( Vi har noget med årstal og datoer i vores lille klub )
En stor tak til værtsparret for lån af klubhus(e) og stor gæstfrihed samt vellykkede matcher og ikke mindst meget mindeværdige golfbolde.

Således opfattet
Formanden i funktion som sekretær

PS : Det bør nok bemærkes, at det ærede bestyrelsesmedlem Joe`s inviterede hustru stod for weekendens bemærkning.
” Bent, Formanden og Else gik i en vidunderlig 3 bold på Marilyst og humøret var højt, men spillet på det jævne. På et af hullerne var en af herreboldene- af uforklarlige grunde - landet i en kombination af krat og træer og de herre var hurtigt fremme og lede, sådan lige i kanten og det var rigtigt tæt. Else kunne se på de ubehjælpsomme mandlige medspillere, at den fandt de aldrig, så med faste skridt begav hun sig ned mod de syndige - som ledte i ca. 10 meters afstand – fra hinanden. Og da var det Else udtalte med høj klar røst ” bolden ligger imellem de to tykke ” Bent og formanden rettede begge blikket mod Else, som havde indset at den ikke var helt god, da hun mente det var to tykke træstammer og hun var flad af grin. Det tog 5 min. for alle at komme over denne episode. ”