Logo

Bestyrelsesmøde 15.-16.-17. april 2005
Til stede: Kirsten-Joe-Henning –Iza
Fraværende: Flemming

Punkt 1. After Rocks økonomiske situation:
Intet nævneværdigt at bemærke. Følger budgettet. Kasse/bankbeholdning d.d. ca. 11.500

Punkt 2. Weekendarrangement 2005.
Vi skal til Rinkenæs i Sønderjylland på Bækken Lejrskole. Henning fremlagde weekendoplægget, der lyder rigtig spændende. Henning udsender ”appetizer” med m/bindende tilmelding.

Punkt 3. Sponsormesterens forventninger til 2005.

Der ville i fremtiden ikke blive de store præmier, som vi har været vant til, og bestyrelsen var enige om, at der så blev små præmier til de enkelte matcher og de store blev gemt til julematchen.

Punkt 4. Bødekassemesterens påfund til 2005.
Henning fremlagde nyt forslag til bøderegulativ, som vi diskuterede meget. Da det er en vedtægtsændring blev bestyrelsen enige om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 30.april, det kunne lige nås om lørdagen.

Punkt 5. Udkast til ”vores” internethjemmeside
Ved Flemmings fravær havde Iza taget kopier af det udkast der er udfærdiget nu. Bestyrelsen var enige om, at det var et rigtig flot udkast, som der skal arbejdes videre med.

Punkt 6 Nye medlemmer til optagelse
Ved Flemmings fravær blev dette punkt sprunget over.

Punkt 7 Hvad der ikke er indeholdt i 1-6
Der var forslag fremme om vi skulle planlægge en tur til udlandet og spare op til den eller ??? Bestyrelsen mente at vi skulle spørge medlemmerne ved den ekstraordinære generalforsamling

I sekretærens fravær
Iza