Logo

Bestyrelsesmøde afholdt den 23 april 2004 ved Sillerup Strand, Marienlyst.

Deltagere : Kirsten Madsen, Iza Brøsch, Henning S. Larsen, Joe Brooker, Flemming Jensen

1 Klubbens økonomiske situation.
Iza kunne berette, at kassebeholdningen var solid på DKK 9000,- efter der var betalt depositum til Vejlearrangement på DKK 3000,- Et enkelt medlem er 4 mdr. bagud med betaling. Flemming tager kontakt. ( Er bragt iorden ). Drøftelse af, at indtægter bliver lidt mindre når vi i perioder har ”aktive ” som midlertidigt er meldt passive.

2. Weekarrangement til august.
Joe gennemgik – godt hjulpet af Else – arrangementet som tegner fornuftigt Overnatning på vandrehjem og ” klubhus ” hos Else/Joe. Lørdag spilles Vejle blå/rød bane og søndag var der forslag om Juelsminde. Opmærksomhed på , at vi skal checkes ind på vandrehjemmet mellem 16.00 – 17.00 fredag. ( Skal vi nok lige nævne ved næste match. )
Inden udsendelse af invitation kontaktes Iza, så tilskudsbeløbet kan meddeles sammen med de øvrige økonomiske betingelser.

3. Tilskud til passive medlemmer ved deltagelse i ”matcher ”
Hurtig enighed om, at der ydes 50 % af det tilskud som gives til aktive.

4 Hjemmeside og logo.
Positiv holdning til undersøgelse af mulighederne til at opstarte en hjemmeside. Flemming tager kontakt til Hans Henrik for drøftelse.
Klub Logo ligeledes positivt. Ved næste match starter vi en lille konkurrence op blandt medlemmerne for at tilskynde gode forslag.

5. Bødekasse.
I erkendelse af, at bødekassen ikke rigtigt gav det bidrag vi havde forventet i klubbens første leveår drøftede vi mulighederne for at ” peppe ” den lidt op. På to områder vil vi forsøge at få mere i kassen - Matchlederne opfordres til at sætte skammegrænsen lidt højere og gerne med et minimum på 25 point.
- Der skal til hver match udtænkes nye typer engangsbøder/dummebøder.

6. Gæstemedlemmer.
Enighed om, at gæstemedlemmer er velkomne, såfremt de selv betaler og ikke modtager nogen form for tilskud. Drøftelse af aktuelle nye medlemmer, hvoraf nogle navngivne som kunne kontaktes.

7. Matchledelse.
De daglige matchledere skal mindes om, at klubben har et etisk princip om, at man ikke deltager i præmierækken, men naturligvis i resultatrækken.

8. Eventuelt
Bestyrelsen vil stå sammen omkring at fjerne drøftelserne om der skal betales bøder. Bøderegulativet skal overholdes og Iza vil ” laminerer ” reglerne til medlemmerne og udleverer ved første match.

Således opfattet
Flemming - sekretær